Birçok ülkede gayrimenkul yönetimi (arazi, kaynak ve tesis) konuları, bir çalışma ve uzmanlık alanı olarak gelişmektedir. Türkiye’de ise 2000’li yıllardan bu yana toplu yapı, site, alışveriş merkezi, ofis-rezidans-loft, havalimanı, yat limanı, sanayi bölgeleri, stadyumlar gibi özellikli gayrimenkul yatırımları hızla büyümekte ve bu alana vatandaş ve yabancıların sermaye yatırımları hızla artış göstermektedir. Gayrimenkul sektörüne ayrılan sermaye yatırımlarının artmasına rağmen, proje ve yapım yönetimi, tesis-gayrimenkul-varlık yönetimi alanlarında profesyonelleşme ve örgütlenmede önemli eksikliklerin olduğu, mesleki gelişme ve kurumsallaşmanın çeşitli nedenlerle yetersiz düzeyde kaldığı ve yönetim sorunlarının yatırımların getirisi ve değerlerini olumsuz yönde etkilediği gözlenmektedir. Kentsel dönüşüm ve gelişme çalışmalarının da bir gereği olarak tesis ve kaynak yönetimi uzmanları ve örgütlerine gereksinim hızla artmaktadır.

Sürekli büyüyen ve gelişen tesis yönetimi, ülkemizin en fazla istihdam sağlayan sektörlerinden biridir. Tesis yönetimi alanında eğitim-öğretim ve araştırma ile insan kaynağının yetiştirilmesine şiddetli gereksinim duyulmaktadır. Bu alanda gereksinim duyulan uzmanların yetiştirilmesi için Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü lisans ve lisansüstü eğitim programları uygulanmakta olup, bu programların Uluslararası Tesis Yönetimi Derneği (IFMA) tarafından uluslararası akreditasyonunun yapılması çalışmalarına başlanmıştır. Tesis ve kaynak yönetimi sektörünün önde gelen ulusal ve uluslararası kurumsal firmaları bir araya gelerek 2017 yılında kurulan Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) ile Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü’nün 10-11 Ekim 2019 tarihinde uluslararası bir konferans düzenlemesine ve sektörün temel sorunlarının ve çözüm yollarının tartışılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası düzeylerde tesis yönetim uzmanların katılımı ile Ankara’da gerçekleşecek olan Uluslararası Tesis Yönetimi Konferansı sektörün sorunlarının irdelenmesi yanında tesis yönetimi alanında hızla gelişen yeni yöntemler, meslek standartları, teknolojik değişim ve dönüşüm uygulamaları ile farklı alanlarda başarılı tesis yönetimi uygulamalarının teori ve uygulama becerileri yönlerinden ele alınacak ve deneyimlerin paylaşılması ile Üniversite-Kamu-Endüstri ilişkilerinin geliştirilmesine imkân verilecektir. Tesis yönetimi alanında faaliyette bulunan firmalardan isteyenlerin konferans alanında stant açmaları ve katılımcılarla mevcut uygulamaların paylaşılmasına özen gösterilecektir.

Konferans Temaları:

FM Uygulamaları

 • AB, ABD, Asya ve Türkiye’de Tesis Yönetimine Bütünsel Bir Bakış; Eksiklikler ve Dikkate Alınması Gereken Noktalar
 • FM’e Yönelik Yerel Düzenlemeler ve Uluslararası Standartlar
 • FM Sertifikasyonu ve FM Eğitimi

Gayrimenkul ve Varlık Yönetimi

 • Bir Hizmet Olarak Gayrimenkul
 • FM’de Varlık Yönetiminin Uygulanması
 • Tesislere Yönelik Bina Teknolojisi ve Yapım Yönetimi
 • FM’de Değer Yaratmak ve Artırmak
 • FM’de Sürdürülebilir Tasarım, Operasyon ve Yönetim

Stratejik Tesis Yönetimi & FM Uygulamaları & Stratejik Sürdürülebilirlik

 • Tesis Yöneticileri İş Başında – Başarılı Yönetim Örnekleri – Tesis Yönetimi Becerileri
 • FM’de Proje Yönetimi
 • FM’de Finans ve Tasarruf Stratejileri
 • Liderlik ve Yönetim
 • Kaynak Optimizasyonu ve İK Yönetimi
 • FM’de Tasarım, Enerji ve Zaman Tasarrufu
 • Uygulama Ekibinin Tecrübeleri
 • Ticari Ofis Binaları İçin Güvenlik Sağlanması
 • FM’de İnovasyon & Gelecek Nesil İçin Gelecekte FM
 • Sağlık ve Emniyet
 • Afet Durumlarında FM
 • Tesis Yönetiminde Kadınlar ve Cinsiyet Eşitsizliği

İşyeri ve Çalışma Ortamı & Yeni İş Olanakları

 • İşyeri Deneyimi
 • Çalışan Merkezli İşyerleri ve İşyeri Etkinliği
 • İşyeri Hava ve Işık Kalitesi
 • İşin Değişen Doğası

FM’de Güncel Teknoloji & Veri Yönetimi

 • Akıllı Kentler, Akıllı Binalar ve FM
 • Binaların İnterneti
 • Akıllı Binalarda Tesis Yönetiminin Rolü
 • FM’de Yapay Zeka ve Robotik
 • FM’de Arttırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları
 • Gayrimenkul ve FM’de Blockchain Kullanımı
 • Endüstri 4.0
 • Dijital İkizler

Lisansüstü Öğrencilerin Sunumları

 • Yüksek Lisans ve Doktora Tez Sunumları
 • Tesis Deneyleri Analizi ve Örnek Vaka Sunumları